ΚΤΙΣΜΑ ΑΕ

  Ε.Ο. Palaiokastritsas 25

  491 00  CORFU-GREECE

  Phone: +30 26610-27500/1/2
  FAX: +30 26610-46031
  Εmail: info@ktisma-ae.gr

  Εmail: ktisma1@yahoo.gr